• banner
  • banner
Giới thiệu chung

Công ty TNHH Hoàn Thiện và Bảo Vệ Bề Mặt (SPF Co., Ltd) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xi mạ và hóa chất xi mạ tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín, hiện nay SPF Co., LTD được tín nhiệm, chỉ định làm nhà cung cấp cho nhiều công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế