Mạ Cu-Ni-Cr

Với nhu cầu cuộc sống đi lên và yêu cầu làm đẹp cho nơi sinh sống, xe máy, xe hơi, văn phòng, cửa hàng, vật gia dụng… một trong những cách đơn giản nhất là thêm màu sắc vào sản phẩm để tạo ra sự khác biệt và thu hút hơn. Vì lý do đó mà công nghệ Mạ Cu-Ni-Cr được đưa vào rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống cũng như trong nhiều ngành công nghiệp

Image result for copper nickel chrome platingImage result for copper nickel chrome multi layer

Bài viết này được đăng tải lúc .